tieňové mýtne / shadow tolling

Definícia pojmu tieňové mýtne / shadow tolling v ekonomickom slovníku. Výraz tieňové mýtne / shadow tolling sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „tieňové mýtne / shadow tolling“

Refundácia nákladov zo štátnych fondov pre prevádzkovateľa, založená na skutočnom využití ciest, namiesto zaťaženia užívateľov. – SHADOW TOLLING – Reimbursement, based on the actual road use, or road costs from states funds to the road operator, instead of charging the users.