Ticková databáza

Definícia pojmu Ticková databáza v ekonomickom slovníku. Výraz Ticková databáza sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Ticková databáza“

Databáza vývoja kurzu zohľadňujúca každú jednu zmenu kotácie ceny.