Tick

Definícia pojmu Tick v ekonomickom slovníku. Výraz Tick sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu, Investovanie.

Definícia výrazu „Tick“

U futures kontraktoch minimálny možný pohyb ceny.

minimálna zmena ceny.