Throughput time

Definícia pojmu Throughput time v ekonomickom slovníku. Výraz Throughput time sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Throughput time“

Čas, ktorý trvá výrobku prechod celou oblasťou výroby.