third party logistics

Definícia pojmu third party logistics v ekonomickom slovníku. Výraz third party logistics sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „third party logistics“

(tpl, 3pl) – Poskytovanie logistických služieb na úrovni individualizovaných prepravných, skladových a ďalších služieb vrátane podávania informácií o zásielkach, konsolidácii a dekonsolidácii zásielok až po prevzatie realizácie celého logistického reťazca.