Third party

Definícia pojmu Third party v ekonomickom slovníku. Výraz Third party sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Third party“

Osoba alebo orgán uznané ako nezávislé od zainteresovaných strán pri riešení daného problému.