(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Testovacie kritérium

Definícia pojmu Testovacie kritérium v ekonomickom slovníku. Výraz Testovacie kritérium sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Testovacie kritérium“

Testovacie kritérium (testovacia štatistika; test statistics) je vypočítaná hodnota určitého testu (podľa príslušného vzorca) v prípade testovania štatistických hypotéz (štatistická indukcia). Pre vyhodnotenie formulovanej hypotézy je potrebné ešte určiť kritickú hodnotu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.