Termínový obchod

Definícia pojmu Termínový obchod v ekonomickom slovníku. Výraz Termínový obchod sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Termínový obchod“

Kontrakt dohodnutý dnes na nákup (predaj) určitého aktíva v budúcnosti za vopred dohodnutú cenu.