Termínový kurz

Definícia pojmu Termínový kurz v ekonomickom slovníku. Výraz Termínový kurz sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Termínový kurz“

Hodnota (na devízovom trhu) vyjadrujúca počet jednotiek vedľajšej meny za jednu jednotku hlavnej meny k určitému dátumu v budúcnosti po zohľadnení rozdielu úrokových sadzieb.