Termínová menová konverzia bez fyzickej dodávky v deň splatnosti

Definícia pojmu Termínová menová konverzia bez fyzickej dodávky v deň splatnosti v ekonomickom slovníku. Výraz Termínová menová konverzia bez fyzickej dodávky v deň splatnosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Termínová menová konverzia bez fyzickej dodávky v deň splatnosti“

(non-delivery forward) – Ide o termínovú menovú konverziu, kde v deň splatnosti nedochádza k fyzickému prevodu finančných prostriedkov, vyrovnáva sa iba rozdiel medzi dohodnutým termínovým kurzom a kurzom aktuálnym.