Termínová menová konverzia

Definícia pojmu Termínová menová konverzia v ekonomickom slovníku. Výraz Termínová menová konverzia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Termínová menová konverzia“

Termínovou menovou konverziou (forwardom) rozumieme menovú konverziu, kde k prevodu finančných prostriedkov dochádza neskôr ako dva pracovné dni po dohodnutí termínového kontraktu. V prípade, že výmenný kurz je dohodnutý k presnému dátumu prevodu finančných prostriedkov v budúcnosti, hovoríme o termínovej menovej konverzii s pevným dátumom splatnosti. V prípade, že výmenný kurz je dohodnutý k istému časovému intervalu v budúcnosti, v rámci ktorého môže dôjsť k prevodu finančných prostriedkov, hovoríme o termínovej menovej konverzii s pohyblivým dátumom splatnosti.