terminál kombinovanej dopravy

Definícia pojmu terminál kombinovanej dopravy v ekonomickom slovníku. Výraz terminál kombinovanej dopravy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava, Železničná logistika.

Definícia výrazu „terminál kombinovanej dopravy“

Vyhradené územie, kde sa počas manipulácie s prepravovanými nákladovými jednotkami kombinovanej dopravy mení druh dopravy. Má priestor na uloženie, v mnohých prípadoch aj zariadenie na plnenie, vyprázdňovanie, čistenie, opravu a údržbu nákladových jednotiek kombinovanej dopravy.

Vyhradené územie, kde sa počas manipulácie s prepravovanými nákladovými jednotkami kombinovanej dopravy mení druh dopravy. Má priestor na uloženie, v mnohých prípadoch aj zariadenia na plnenie, vyprázdňovanie, čistenie, opravu a údržbu nákladových jednotiek kombinovanej dopravy.