Teritorialita

Definícia pojmu Teritorialita v ekonomickom slovníku. Výraz Teritorialita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Teritorialita“

Označenie ktoré priamo súvisí s proxemikou a označuje priestor a jeho obsadenie, či vytváranie si osobného priestoru, v komunikácii prejavuje tým, že každý si ho určitým spôsobom bráni.