teoretická výkonnosť zakladača

Definícia pojmu teoretická výkonnosť zakladača v ekonomickom slovníku. Výraz teoretická výkonnosť zakladača sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „teoretická výkonnosť zakladača“

Výkonnosť určujúca teoretické objemové množstvo nakyprenej (rozpojenej) horniny; je nezávislá od geomechanických, najmä pevnostných vlastností rozpájaných hornín, avšak závisí od technických parametrov naberacieho stroja; je daná súčinom menovitého objemu výsypu a počtu výsypov za hodinu pri vypočítanej špecifickej naberacej sile; rovná sa tiež súčinu stredných hodnôt hĺbky a šírky triesky a počtu výsypov za hodinu; pri zakladačoch bez naberacieho zariadenia je daná teoretickým výkonom príslušných pásových dopravníkov zakladača.