teoretická výkonnosť kolesového rýpadla

Definícia pojmu teoretická výkonnosť kolesového rýpadla v ekonomickom slovníku. Výraz teoretická výkonnosť kolesového rýpadla sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „teoretická výkonnosť kolesového rýpadla“

Výkonnosť určujúca teoretické objemové množstvo nakyprenej (rozpojenej) horniny; je nezávislá od geomechanických a pevnostných vlastností rozpájaných materiálov, avšak závisí od technických parametrov dobývacieho stroja; daná je súčinom menovitého objemu výsypu a počtu výsypov za hodinu pri vypočítanom špecifickom rypnom odpore, alebo výkonnosť daná súčinom triesky, súčiniteľom nakyprenia a počtom výsypov za hodinu.