(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

tendencia

Definícia pojmu tendencia v ekonomickom slovníku. Výraz tendencia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „tendencia“

Všeobecný (vzostupný, nemenný alebo zostupný) smer vývoja, pokiaľ sa tendencia vzťahuje k budúcemu smerovaniu, k nejakému cieľu alebo vyjadruje budúce pôsobenie určitých činiteľov a pod. Potom má povahu predpovede – predpoveď na rozdiel od prognózy je akoukoľvek výpoveďou o budúcnosti a môže mať charakter tak empirický, ako aj vedecký (empirická predpoveď nie je založená na zistených zákonitostiach alebo na explicitne formulovaných podmienkach vývoja a ich pôsobenia. Vedecká predpoveď – predikcia je oproti tomu jednoznačnou predpoveďou objektívne možného, doteraz nepozorovaného stavu veci, ktorá sa opiera o zákonitosti a hypotézy a predpokladá úplne teoretické znalosti.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.