telematika

Definícia pojmu telematika v ekonomickom slovníku. Výraz telematika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „telematika“

Veda a technika komunikácie informácií. V jej vývoji dominuje integrácia počítačov a komunikačných prostriedkov. Dopravná telematika slúži k plánovaniu, riadeniu a kontrole dopravných procesov. Ide v nej predovšetkým o prenos dopravných informácií medzi dopravnou sieťou a dopravnými prostriedkami (posádkami, vodičmi, dispečingom, bezpečnosťou službou), ktorý umožňuje optimalizovať pohyb dopravných prostriedkov. Tým sa zvyšuje kapacita dopravy, bezpečnosť prevádzky a znižujú nežiadúce účinky na životné prostredie.