telefónia

Definícia pojmu telefónia v ekonomickom slovníku. Výraz telefónia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „telefónia“

Elektrický prenos reči v obmedzenom kmitočtovom pásme.