Technológia RO-LA

Definícia pojmu Technológia RO-LA v ekonomickom slovníku. Výraz Technológia RO-LA sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika, Logistika.

Definícia výrazu „Technológia RO-LA“

(Rollende – Landstrasse) – Dopravno – prepravná technológia cestných vozidiel na špeciálnych železničných vozňoch s nízkou podlahou po celej dĺžke vozňa technológiou horizontálnej prekládky

Dopravno-prepravná technológia prepravy cestných vozidiel na špeciálnych železničných vozňoch s nízkou podlahou po celej dĺžke vozňa technológiu horizontálnej prekládky.