Techniky analyzovania procesu

Definícia pojmu Techniky analyzovania procesu v ekonomickom slovníku. Výraz Techniky analyzovania procesu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Techniky analyzovania procesu“

Metódy, ktoré definujú potreby zákazníkov a analyzujú efektívnosť existujúcich procesov, vedúcich ku ich zlepšovaniu.