technika prísunu dávky materiálu

Definícia pojmu technika prísunu dávky materiálu v ekonomickom slovníku. Výraz technika prísunu dávky materiálu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „technika prísunu dávky materiálu“

Technika používaná na určovanie veľkosti množstva ako napríklad: – stála veľkosť dávky, – ekonomická postupnosť veľkosti dávky, – najnižšie celkové náklady (vyrovnávka po častiach), – najnižšie náklady za jednotku, – časová postupnosť dávky (alebo týždňov dodávok), – vyrovnaná dávka (nespojitá postupnosť dávky).