technický sektor

Definícia pojmu technický sektor v ekonomickom slovníku. Výraz technický sektor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „technický sektor“

Časť spoločnosti zaoberajúca sa rozvojovými a výrobnými činnosťami. Inými slovami: oblasť zahrňujúca všetky činnosti od nákupu materiálu a komponentov, až po výrobu, vrátane výroby samotnej.