technická úroková miera

Definícia pojmu technická úroková miera v ekonomickom slovníku. Výraz technická úroková miera sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „technická úroková miera“

Technická úroková miera je percentuálny výnos z investovania rezerv, garantovaný poistiteľom. Ak výnos z investovaných rezerv je nižší ako technická úroková miera, tak je poistiteľ povinný z vlastných prostriedkov doplniť výnosy na výšku technickej úrokovej miery.