technická súčinnosť / technical interoperability

Definícia pojmu technická súčinnosť / technical interoperability v ekonomickom slovníku. Výraz technická súčinnosť / technical interoperability sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „technická súčinnosť / technical interoperability“

Schopnosť rôzne nastavených systémov spolupracovať prostredníctvom vzájomného prepojenia, koordinovať výkon činností a zdieľať zdroje. – TECHNICAL INTEROPERABILITY – The capability of different sets of equipment to work together through interconnection, coordinated execution or sharing of resources.