Ťažiská osídlenia

Definícia pojmu Ťažiská osídlenia v ekonomickom slovníku. Výraz Ťažiská osídlenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Ťažiská osídlenia“

(settlement core areas) – predstavujú priestorové sídelné systémy založené na princípe polarizačných účinkov centier, ktoré využívaním potenciálu kooperačných medzisídelných vzťahov zabezpečujú adekvátnu konkurencieschopnosť a kvalitu života v regióne. V zmysle terminológie KURS sa členia na ťažiská osídlenia 1., 2. a 3. úrovne (uvedené v piatej kapitole dokumentu KURS 2001 – Rozvoj sídelnej štruktúry Slovenskej republiky).