tarifa

Definícia pojmu tarifa v ekonomickom slovníku. Výraz tarifa sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia, Železničná logistika.

Definícia výrazu „tarifa“

Rozpis sadzieb, poplatkov a súvisiacich prepravných podmienok.

Verejne vyhlásený zoznam ponukových cien a poplatkov záväzných pre dohodovanie cien v zmysle platnej cenovej legislatívy za služby poskytované dopravcom.