talár

Definícia pojmu talár v ekonomickom slovníku. Výraz talár sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „talár“

Slávnostný odev akademických hodnostárov používaný pri akademických obradoch a iných slávnostných príležitostiach vymedzených štatútom vysokej školy.