t-test

Definícia pojmu t-test v ekonomickom slovníku. Výraz t-test sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „t-test“

t-test je test, ktorý sa používa pri testovaní štatistických hypotéz (štatistická indukcia). Z praktického hľadiska možno konštatovať, že jeho použitie je späté s termínom priemerná (stredná) hodnota.