Systémové meranie manažérstva kvality

Definícia pojmu Systémové meranie manažérstva kvality v ekonomickom slovníku. Výraz Systémové meranie manažérstva kvality sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Systémové meranie manažérstva kvality“

Je súbor operácií pre stanovenie hodnoty určitej veličiny systému manažérstva kvality v daných jednotkách.

Súbor operácií pre stanovenie hodnoty určitej veličiny systému manažérstva kvality v daných jednotkách.