systémové kroky

Definícia pojmu systémové kroky v ekonomickom slovníku. Výraz systémové kroky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „systémové kroky“

účelne volený postup riešení, spočívajúci v usporiadaní zložitého objektu do podoby systému a v jeho modelovom zjednodušení. Výsledok vlastného riešenia (simulácia, experiment), ktoré prebieha na modelovej úrovni je (s dodržaním obmedzujúcich podmienok) prenesený späť na vlastný objekt.