systémové disciplíny

Definícia pojmu systémové disciplíny v ekonomickom slovníku. Výraz systémové disciplíny sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „systémové disciplíny“

Disciplíny zaoberajúca sa systémovými objektmi (t. j. časťami reality, na ktorých sú alebo môžu byť definované systémy) z pozícií vyhranených hľadísk a pomocou adekvátnych metód.