systém sústredenej nakládky a vykládky

Definícia pojmu systém sústredenej nakládky a vykládky v ekonomickom slovníku. Výraz systém sústredenej nakládky a vykládky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „systém sústredenej nakládky a vykládky“

Prepravný systém spočívajúci v sústredení nakládky a vykládky vozňov do určitých staníc vybavených potrebným mechanizačným zariadením, pričom zvoz a rozvoz tovaru sa vykonáva cestnou dopravou.