systém štúdia

Definícia pojmu systém štúdia v ekonomickom slovníku. Výraz systém štúdia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „systém štúdia“

Staršie systémy štúdia sa vyznačujú tým, že študent má v každom ročníku pevne predpísané povinnosti, ktoré musí absolvovať. Ak sa mu to nepodarí, môže za istých podmienok, stanovených študijným poriadkom, opakovať ročník, resp. je zo štúdia vylúčený. V polovici deväťdesiatych rokov sa začal na niektorých vysokých školách v SR zavádzať kreditový systém štúdia a nový vysokoškolský zákon zaviedol tento systém ako povinný pre všetky verejné vysoké školy, počínajúc rokom 2004.