systém sociálnej podpory študentov

Definícia pojmu systém sociálnej podpory študentov v ekonomickom slovníku. Výraz systém sociálnej podpory študentov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „systém sociálnej podpory študentov“

Sociálna podpora študentom sa poskytuje priamou formou, ktorou sú štipendiá, a nepriamou formou ktorá zahrňuje najmä stravovanie a ubytovanie podľa možnosti s poskytnutím príspevku na náklady s tým spojené a finančná a organizačná podpora športových a kultúrnych činností. Do systému sociálnej podpory patrí aj poskytovanie zvýhodnených pôžičiek študentom.