Systém manažérstva kvality – SMK

Definícia pojmu Systém manažérstva kvality – SMK v ekonomickom slovníku. Výraz Systém manažérstva kvality – SMK sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Auditorstvo a controlling.

Definícia výrazu „Systém manažérstva kvality – SMK“

Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO rádu 9000 je systematické riadenie organizácie za účelom trvalého zlepšovaniačinností organizácie, zvyšovania spokojnosti zákazníkov a zainteresovaných strán, pri splnení požiadaviek kladenými touto medzinárodnou normou. Riadenie organizácie zahŕňa okrem manažérskych disciplín aj manažérstvo kvality produktov. Na to, aby organizácia mohla efektívne a účinne fungovať, musí identifikovať a riadiť množstvo súvisiacich činnosti. Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO rádu 9000 je založený na tzv. procesnom prístupe.