systém

Definícia pojmu systém v ekonomickom slovníku. Výraz systém sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod, Výroba, Manažment.

Definícia výrazu „systém“

(všeobecne) – účelovo definovaná množina prvkov a väzieb medzi nimi, ktoré určujú vlastnosti, správanie a funkcie systému ako celku (na jednom objekte je možné podľa rôznych kritérií definovať aj niekoľko systémov).

Celok navzájom prepojených elementov, ktoré ovplyvňujú jeden druhého a majú špecifický vzťah k okoliu. 1. Systém je: a) spôsob akým sa uskutočňujú procesy (tj. systém calloff), b) technika vykonávania určitých procesov (tj. BQ systém), c) prostriedky s ktorými sú vykonávané procesy (tj. automatický systém). Súbor dokončených výrobkov a / alebo komponentov, ktorý funguje ako jeden celok. V rámci určitých hraničných systémov môže byť systém rozšírený v rámci danej oblasti, alebo časti systému môžu byť nahradené. V takýchto systémoch sa musia monitorovať vzájomné závislosti a musí byť kontrolovaná konfigurácia.

Súbor vzájomne previazaných alebo vzájomne pôsobiacich prvkov.