sypký tovar

Definícia pojmu sypký tovar v ekonomickom slovníku. Výraz sypký tovar sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „sypký tovar“

Tovar pozostávajúci z drobných častíc bez vzájomnej súdržnosti (okrem trenia), ktorý sa nakladá do dopravného prostriedku sypaním (napr. obilie, ruda, uhlie, štrk, zemiaky); podľa rozmerov častíc sa sypký tovar rozdeľuje na prašný, zrnitý, drobný, stredný, hrubý.