syntetický vzťah – implózia

Definícia pojmu syntetický vzťah – implózia v ekonomickom slovníku. Výraz syntetický vzťah – implózia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „syntetický vzťah – implózia“

1. (S dôrazom na výrobu) Vzťah označujúci výrobky, v ktorých je použitý určitý materiál alebo komponent. 2. (Všeobecne) Vzťah označujúci slabšie stránky výskytu určitej časti výrobku.