Synergický efekt

Definícia pojmu Synergický efekt v ekonomickom slovníku. Výraz Synergický efekt sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska únia, Manažment výroby.

Definícia výrazu „Synergický efekt“

(synergic effect) – efekt koncentrácie vyvolaný spolupôsobením, kombináciou niekoľkých intervencií na jednom území alebo u jedného konečného prijímateľa.

Efekt spoločenského pôsobenia, súčinnosti, efekt spoločného pôsobenia viacerých prvkov, ktorý je obvykle väčší alebo kvalitatívne lepší než súčet efektov zo samostatného pôsobenia jednotlivých prvkov.