(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Synalagmatický záväzok

Definícia pojmu Synalagmatický záväzok v ekonomickom slovníku. Výraz Synalagmatický záväzok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Právo.

Definícia výrazu „Synalagmatický záväzok“

Vzájomné práva a povinnosti veriteľa a dlžníka sú vo vzájomnej korelácii, teda právu jednej zmluvnej strany zodpovedá vždy povinnosť druhého účastníka právneho vzťahu.

Už ste čítali?