Súťaž

Definícia pojmu Súťaž v ekonomickom slovníku. Výraz Súťaž sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Súťaž“

Verejná obchodná súťaž v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.