súpiska materiálu

Definícia pojmu súpiska materiálu v ekonomickom slovníku. Výraz súpiska materiálu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „súpiska materiálu“

Zoznam všetkých častí, submontáží a surových materiálov, ktoré tvoria určitú montáž, v ktorom je uvedené množstvo každej požadovanej časti. Poznámka: Zoznam môže ale nemusí byť štruktúrovaný tak, aby ukázal úroveň montáže týkajúcu sa každej časti na zozname.