súpis

Definícia pojmu súpis v ekonomickom slovníku. Výraz súpis sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „súpis“

Dokument, ktorý sa používa v cestnej doprave uvádzajúci zoznam nákladu dopravovaného cestným dopravným prostriedkom. Často je priložený ku kópiám cestného nákladného listu.