Súperenie

Definícia pojmu Súperenie v ekonomickom slovníku. Výraz Súperenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Súperenie“

Sebapresadzujúce a nespolupracujúce správanie – jedinec sleduje svoje vlastné záujmy na úkor druhého.