Sumarizovaná kategória

Definícia pojmu Sumarizovaná kategória v ekonomickom slovníku. Výraz Sumarizovaná kategória sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Sumarizovaná kategória“

(Summarize) – podradené kategórie sumarizovanej kategórie sú z kocky odstránené. Hodnoty ukazovateľov sú sumarizované po nadradenú kategóriu.

(Summarize) – Podradené kategórie sumarizovanej kategórie sú z kocky odstránené. Jedná sa o kategóriu, ktorú označujeme ako.