súhrnný súčtový test – susuč test

Definícia pojmu súhrnný súčtový test – susuč test v ekonomickom slovníku. Výraz súhrnný súčtový test – susuč test sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „súhrnný súčtový test – susuč test“

Signálová metóda, určená pre časové série, pri ktorých sa dáva signál, ak súčet nerovností medzi realitou a predpoveďou klesne pod určité kontrolné limity.