súčiniteľ využitia prepravnej kapacity vozidiel

Definícia pojmu súčiniteľ využitia prepravnej kapacity vozidiel v ekonomickom slovníku. Výraz súčiniteľ využitia prepravnej kapacity vozidiel sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „súčiniteľ využitia prepravnej kapacity vozidiel“

Pomer dosiahnutia prepravnej práce v tonokilometroch (osobokilometroch) k prepravnej práci, ktorá by sa mohla dosiahnuť, keby sa úplne využil užitočný náklad (obsaditeľnosť) vozidiel pri všetkých jazdách s nákladom (s osobami).