súčiniteľ využitia nosnosti vozidiel

Definícia pojmu súčiniteľ využitia nosnosti vozidiel v ekonomickom slovníku. Výraz súčiniteľ využitia nosnosti vozidiel sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „súčiniteľ využitia nosnosti vozidiel“

Pomer dosiahnutého objemu prepravy nákladov k objemu, ktorý by sa mohol dosiahnuť, keby sa úplne využil užitočný náklad vozidiel pri všetkých jazdách s nákladom.