suchý náklad

Definícia pojmu suchý náklad v ekonomickom slovníku. Výraz suchý náklad sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Balenie.

Definícia výrazu „suchý náklad“

Náklad neobsahujúci voľné kvapaliny; kvapaliny v sudoch alebo inak balené sa považujú za suchý náklad.