subsystém

Definícia pojmu subsystém v ekonomickom slovníku. Výraz subsystém sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „subsystém“

Skupina zariadení alebo komponentov alebo ich kombinácia, ktorá vykonáva jednotnú funkciu.